TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX

Graficul lumânărilor japoneze este utilizat cel mai mult de către traderii din piața Forex, deoarece acesta oferă informaţie completă, clară şi certă referitoare la dinamica evoluţiei preţurilor. Graţie funcţionalităţii lor, lumânările îşi găsesc o aplicabilitate largă în efectuarea unei analize financiare. În acest capitol vom face cunoştinţă cu principalele tipuri de lumânări şi figuri formate de acestea.

PRINCIPALELE TIPURI DE LUMÂNĂRI IDENTIFICATE ÎN FOREX

Lumânare ascendentă, Lumânare descendentă, Stea, Ciocan, Spânzurat, Diferite tipuri de lumânări (doji)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Lumanari japoneze

Figuri de schimbare a direcţiei trendului pentru forex.

Figuri de înghiţire (Engulfing Pattern)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Engulfing

Această figură se formează în cadrul unei tendinţe bine exprimate, în ascensiune sau declin. Trebuie să apară o lumânare a cărei corp va acoperi complet lumânarea precedentă şi va avea altă culoare. Pentru trendul descendent, lumânarea de schimbare a direcţiei de trend trebuie să fie albă, iar pentru cel ascendent — neagră, totodată umbrele lor nu trebuie neapărat să fie înghiţite. Dacă după lumânarea de schimbare a direcţiei preţului apar lumânări mici, care corespund tendinţei anterioare a pieţei forex, se consideră un semnal şi mai puternic pentru schimbarea direcţiei. (vezi fig. 3, forex eur/usd H1)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Bulish Engulfing

Figura Ciocan (Hammer, Bullish Reversal) pentru forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Hammer

Figura Ciocan se formează în cadrul unui trend descendent. Formarea lumânării cu un corp foarte mic şi cu o umbră inferioară foarte mare (umbra trebuie să fie minim de două ori mai mare decât corpul) se consider un semnal că piaţa a atins minimul. De obicei, culoarea lumânării nu are importanţă şi partea superioară a umbrei acestei lumânări este foarte mică sau lipseşte. Dacă următoarea lumânare este în creştere, se consideră a fi o confirmare a tendinţei ascendente. (vezi fig. 4, forex eur/usd H1)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Hammer

Figura Spânzurat (Hanging man, Bearish Reversal) pentru forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Hanging Man

În acest caz se formează o lumânare cu un corp foarte mic şi cu o umbră inferioară foarte mare (umbra trebuie să fie minim de două ori mai mare decât corpul), în cadrul unui trend ascendent. Culoarea lumânării nu are importanţă şi umbra superioară a acestei lumânări este foarte mică sau lipseşte. Dacă următoarea lumânare este în scădere, se consideră a fi o confirmare a tendinţei descendente a instrumentului forex analizat. (vezi fig.5, forex usd/jpy H1)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Hanging Man

Figura Acoperire cu Nor Negru (Dark-Cloud Cover, Bearish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Dark Cloud Cover

Această figură se formează în cadrul unui trend ascendent, când lumânarea de schimbare a direcţiei preţului se deschide cu gap faţă de lumânarea precedentă, dar se închide mult mai jos, de obicei închizând mijlocul corpului ultimei lumânări crescătoare (bullish) înaintea evoluţiei descendente.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Dark Cloud Cover

Figura Străpungere (Piercing Pattern, Bullish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Piercing Line Pattern

Această figură se formează în cadrul unui trend descendent. Lumânarea de schimbare a direcţiei preţului se deschide cu gap, şi, de regulă, se închide mai sus de mijlocul corpului ultimei lumânări descrescătoare (vezi fig 7, forex Usd/Cad) .

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Piercing Pattern

Figura Stea de dimineaţă (Morning Star, Bullish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Morning Star

Figura Stea de Dimineaţă se formează în cadrul unui trend descendent. Aceasta figură este reprezentată de trei lumânări. Cele doua lumânări laterale au corpurile lungi şi culori diferite. Lumânarea din mijloc, este o lumânare cu corp mic sau chiar inexistent (doji) şi de regulă este separată prin gap faţă de cele două lumânări laterale.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Morning Star Chart

Figura Stea de seară (Evening Star, Bearish Reversal) în forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Evening Star

Figura Stea de Seară se formează în cadrul unui trend ascendent. Ca şi în cazul Stelei de Dimineaţă, aceasta figură este reprezentată de trei lumânări. Cele doua lumânări laterale au corpurile lungi şi culori diferite. Lumânarea din mijloc, este o lumânare cu corp mic sau chiar inexistent (doji) şi de regulă este separată prin gap faţă de cele două lumânări laterale. Stea căzătoare (Shooting Star) este o stea de seară cu umbra superioară foarte lungă.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Evening Star Chart

Figura Penseta (Pincers) in forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Pincers Pattern

Se observă odată cu formarea a două sau mai multe lumânări cu umbre egale: cele de jos — la trecerea trendului descendent în ascendent, iar cele de sus — la trecerea de la trendul ascendent în descendent. Culoarea celor două lumânări, a umbrelor şi a distanţei dintre ele nu au importanţă. Ele pot fi la o distanţă de una sau două lumânări.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Pincers Chart

Figura Trei stele (Thee Stars, Bullish and Bearish Reversal) în forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Three Stars

Formarea a trei „doji” reprezintă, de asemenea, un semnal important pentru schimbarea direcţiei preţului. Nu este necesar ca cei trei „doji” să fie la acelaşi nivel, ele pot să formeze chiar şi gap.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Three Stars Chart

Figura liniilor intersectate (Meeting Lines, Bullish and Bearish Reversal) pe forex

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Meeting Lines

În acest caz, lumânarea se deschide cu gap şi se închide la nivelul lumânării precedente. Următoarea lumânare are aceeaşi culoare ca precedent şi trendul îşi schimbă direcţia.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Meeting Lines Chart

Figura Fugarul (Breakaway Candlestick, Bullish and Bearish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Breakaway Candlestick

Prezenţa mai multor lumânări în direcţia trendului şi formarea unei lumânări care le „înghite” este un semnal că piaţa atinge minimul/maximul. Nu este necesar ca umbrele lumânării mari să acopere complet umbrele celor mici. (vezi fig.13, forex eur/chf)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX 2

Figura Harami (Haramii, Bullish and Bearish Reversal)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX Harami

Această figură se observă la formarea unei lumânării cu un corp mic care se încadrează complet în limitele corpului lumânării precedente. Culoarea lumânării mari trebuie să fie albă la trendul ascendent şi neagră la trendul descendent, iar culoarea lumânării mici nu are importanţă. Pentru ca semnalul schimbării direcţiei trendului să fie confirmat, corpul lumânării formate după lumânarea mică trebuie să depăşească preţul de deschidere al lumânării mari în direcţia opusă trendului.

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX harami chart

Figuri de continuare a direcţiei trendului perechii forex.

Formarea consecutivă a trei lumânări de aceeaşi culoare, cu corpuri aproximativ identice, se consideră un semnal puternic de confirmare a direcţiei trendului. Pentru trendul ascendent se numeşte „Trei soldaţi albi” (Three White Warriors), iar pentru cel descendent se numeşte „Trei ciori negre” (Three Black Crows).

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX trei soldati

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX trei ciori

Când trendul formează două sau mai multe lumânări de aceeaşi culoare, opuse direcţiei trendului, înghiţite de o lumânare mai mare, a cărei culoare coincide cu direcţia trendului, aceasta se consideră semnal de continuare a direcţiei trendului. (Fig. 16)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX 16

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX usd cad

După formarea mai multor lumânări în direcţia trendului, înghiţite de o lumânare în direcţia opusă, urmărim urmatoarea lumânare. Dacă ea confirm direcţia trendului prin culoarea sa, atunci avem un semnal de confirmare a trendului, altfel avem un semnal de schimbare a direcţiei trendului. (Fig. 17)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX trei linii

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX trei linii strike

Dacă la apariţia gap‑ului în direcţia trendului şi următoarea lumânare nu acoperă gapul, se consideră semnal de confirmare a direcţiei trendului. (Fig. 18)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX tasuki

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX upside tasuki

Formarea a două lumânări cu corp şi culori identice, opuse direcţiei trendului, se consideră semnal de confirmare a direcţiei trendului perechii forex vizate. (Fig. 19)

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX corp

TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX side by side

Evident, pot fi analizate diverse figuri de schimbare a direcţiei trendului şi de continuare, dar toate, într‑o formă sau alta, sunt asemănătoare celor descrise mai sus. Dacă urmărim o eficienţă maximă în analiza lumânărilor, e necesar sa cercetăm istoria fluctuaţiilor fiecărui instrument financiar pe piaţă, pentru a evalua obiectiv ce figură este mai potrivită pentru acest instrument şi cum a reacţionat piaţa la apariţia figurii în trecut. Toate noţiunile şi graficele pe care le‑am analizat vor avea o desfăşurare mai amplă în următoarele capitole, in special vor fi utile la adoptarea deciziei de intrare în piaţa forex.