ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I)

Analiza proporţională măsoară mişcările preţului şi este recomandat ca toţi participanţii la tranzacţionare să o cunoască. Ca trader profesionist pe forex, este importantă înţelegerea nu doar a direcţiei viitoarei mişcări, dar şi limitelor acesteia. În caz contrar, riscăm să nu obţinem profitul maxim posibil sau, ezitând, să ratăm momentul oportun de intrare sau ieşire din piaţă. Metodele de determinare a nivelelor‑cheie sunt foarte diferite, dar ne vom opri la cele mai cunoscute şi eficiente. Cu mai mult de o sută de ani în urmă, brokerii burselor de valori au descoperit regula retragerii (Retracement). Ei au observat că, atunci când piaţa a efectuat o mişcare puternică într‑o direcţie, de regulă, următoarea mişcare în direcţia opusă (corecţia) se opreşte la distanţa egală cu ⅓ sau ⅔ din lungimea mişcării iniţiale. Când analiştii au început să studieze în detaliu această corelaţie, au constatat că retragerile se opresc mai exact la nivelele 0,618 şi 0,382, care reprezintă aşa‑numita secţiune de aur. Atunci ei au apelat la teoria matematicului italian Leonardo Fibonacci şi la regula secţiunii de aur. De fapt, secţiunea de aur era utilizată în matematică, artă şi arhitectură de grecii antici, iar pe pieţele financiare s‑a răspândit în formă de numere sau şirul Fibonacci. În această carte nu vom descrie amănunţit istoria şi detaliile acestei teorii, deşi acolo pot fi întâlnite multe informaţii utile. Să ne amintim doar cele mai importante, ce au o relevanţă directă în analiza pieţelor financiare. Aceasta metoda de tranzacționare a început cu timpul să fie aplicată și în cazul tranzacționarii pe forex.

Şirul Fibonacci pentru Forex

Acest şir de numere se formează astfel: fiecare număr anterior constituie suma a două numere precedente:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 2584…

Interesant în acest şir este faptul că mereu întâlnim o anumită legitate: orice număr alegem din acest şir, raportul acestuia faţă de celelalte tinde spre 0,618 şi 1,618 şi cu cât este mai mare numărul, cu atât se obţine mai exact acest raport. Dacă vom compara oricare număr cu primele alăturate, sau cu următoarele, se constată că raportul lor este 0,382 şi 2,618, respective — 0,236 şi 4,236.

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) sirul Fibonacci

Lungimile mişcărilor preţului pe pieţele financiare îndeplinesc continuu unul din raporturile enumerate mai sus. Cum se măsoară şi se aplică nivelele Fibonacci?

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) proportile fiibo

Valul de bază, corecţie, divergenţă

Cel mai des utilizat mijloc de măsurare şi prognozare a lungimii mişcării preţului după lungimea ultimului val, format în direcţie opusă, utilizat și pe piața forex, este Fibo Interior (disponibil si in platforma MetaTrader 4).Prin val este înţeleasă mişcarea preţului de la vârf spre bază sau de la bază spre vârf (acest termen este utilizat de Charles Dow şi Elliott (vezi capitolul Analiza valurilor). Aproximativ, la finalul unui val descendent şi începerea unei mişcări crescătoare, luăm drept unitate lungimea acestui val şi proiectăm nivelele Fibonacci (fig. 62). Aceste nivele, pe de o parte, reprezintă ţintele viitoarei mişcări ascendente, iar, pe de altă parte joacă rolul de rezistenţă sau suport.

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) rezistenta sau suport

În exemplul prezentat (fig. 63), după terminarea valului AB, acesta devine o unitate de măsură pentru proiectarea următorului val BC. Corecţia BC atinge 0,618 din lungimea AB. În continuare, valul BC este utilizat drept unitate pentru a proiecta nivelul potenţial în punctul D. Valul CD are lungimea de 1,1618 raportată la BC. În plus, de la valul BC proiectăm şi nivelul de 2,618, care corespunde punctului F. Valul DE se corectează până la 0,382 faţă de CD şi în acelaşi timp nivelul punctului E coincide cu nivelul punctului B, confirmând regula: linia de rezistenţă străpunsă se transformă în suport. De la lungimea valului DE proiectăm ţinta 2,618, unde se va termina următorul val — EF. După cum observăm, proiecţia punctului F este prognozată de două valuri: 2,618٭BC şi 2,618٭DE. Când două sau mai multe proiecţii Fibo, realizate de diferite valuri coincid, atunci este foarte proabil ca acest nivel să constituie un punct reversibil. Nivelele Fibonacci, proiectate corect, acţionează ca un magnet pentru preţuri şi, totodată, ca nivele de schimbare a direcţiei sau, în cel mai rău caz, ca o rezistenţă temporară.

Este necesar de luat în considerare, că marja de eroare poate fi de 4‑5% faţă de ţinta stabilită. Astfel, la mişcarea de 100 puncte (forex pips) este posibil ca preţul să nu atingă sau să depăşească acest nivel cu 4‑5 pips. Dacă mişcarea preţului este de 1000 de pips, atunci abatearea de +/‑ 40, 50 pips este posibilă.

Retragerea Fibonacci (Fibonacci Retracement) pentru piața forex

Metoda respectivă este deseori aplicată pentru aprecierea mărimii valurilor, atât de corecţie (împotriva mişcării trendului principal), cât şi de impuls (cele care împing preţurile în direcţia trendului de bază).

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) retrageri fibo

În fig. 64 avem un exemplu de retragere (retracement) a perechii forex EUR/JPY. Din data de 19 aprilie până în 03 mai cursul a crescut foarte mult (evidenţiată cu o linie pe grafic), ceea ce estimează o ţintă a preţului pentru corecţia ulterioară. Când începe mişcarea descendentă, cursul ajunge la nivelul 0,382 în raport cu valul ascendent precedent, pentru o scurtă perioadă se îndepărtează de acest nivel, atinge 0,618 şi continuă creşterea. Acest caz este tipic pentru corecţii.

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) proiectii de pret

Nivelele astfel proiectate, cel puţin temporar acţionează ca linie de suport sau de rezistenţă, şi se utilizează de către participanţii pieţei drept vectori pentru fixarea profitului (Take Profit). Dacă un nivel este străpuns, creşte probabilitatea atingerii următorului. În exemplul graficului EUR/ USD zilnic (fig. 65, perechea forex eur/usd daily), valul descendent stabileşte nivelul de la care proiectăm ţintele ulterioarele de mişcare ascendentă. În timpul mişcării ascendente, cursul întâmpină rezistenţă temporară, la nivelele 0,382; 0,618; 0,764; 1,618 şi 2. Când un nivel este străpuns, preţul se îndreaptă către următorul. Una din metodele de determinare a nivelelor Fibonacci o constituie utilizarea indicatorului tehnic Zig‑Zag, care este inclus în lista indicatorilor din platforma de tranzacţionare MetaTrader 4. Indicatorul respective evidenţiază fiecare val important din mişcarea preţului, ignorând fluctuaţii nesemnificative.

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) zig zag

Există şi un alt indicator — Zig‑Zag Fibo Beta, care formează nivelele Fibonacci (aceste nivele sunt construite automat după ultimul zigzag).

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) zig zag fibo beta

În exemplul din graficul perechii forex USD/CHF de 4 ore (fig. 67), indicatorul Zig‑Zag Fibo Beta stabileşte nivelele Fibonacci după ultimul val descendent. Observăm că la ascensiune preţul întâmpină rezistenţă la nivelul 38,2%.

Evantaiul Fibonacci (Fibonacci Fan) pentru piața forex

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) fibo fan

Evantaiul Fibonacci (Fibonacci Fan) se foloseşte identic retragerilor (Retacement), în punctul unui important vârf sau bază anterioară. Liniile evantaiului constituie nivelele de rezistenţă şi suport.

Arcul Fibonacci (Fibonacci Arcs) pentru piața forex

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) gann fan

Aplicarea Arcului Fibonacci este identică evantaiului, dar arcul are următorul avantaj: ia în considerare factorul timp. Arcul este recomandat în urma unui val puternic (dacă în scurt timp preţul efectuează o mişcare puternică), când începe o corecţie de durată cu fluctuaţii nesemnificative ale preţului. Deseori, arcul acţionează ca un limitator al preţului pentru o perioadă lungă de timp, dacă sunt proiectate din vârful valului important (fig. 70, perechea forex eur/usd h4).

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) fibo arc

Expansiunea Fibonacci (Fibonacci Expansion) pentru piața forex

Expansiunea Fibonacci reflectă aşa‑numitul Fibo Exterior. Proiectarea ţintei şi a limitei preţului începe din ultimul val în direcţia curentă. În exemplul din fig. 71, lungimea valului AB va fi un reper pentru proiectarea punctului C. Această metodă se utilizează când aşteptăm ca valul curent să depăşească lungimea ultimului, dar în direcţie opusă (CD>BC). Deseori, când urmărim un impuls puternic (valul AB), urmat de corecţia (BC), următorul val (CD) va avea un anumit raport faţă de primul val de impuls. De exemplu, CD=0,618 (sau 1, sau 1,618) de la AB. Această metodă este cunoscută drept ţinta lui Joe DiNapoli.

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) expansiunea fibonacci

Canalele Fibonacci (Fibonacci Channels) pentru piața forex

ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I) fibo channels

Canalele Fibonacci sunt trasate conform primului ciclu în direcţia noului trend. Primul ciclu reprezintă bază‑vârf‑bază (punctele 1,2,3 din fig. 72, forex eur/usd), în cazul unui trend ascendent, sau vârf‑bază‑vârf în cazul unui trend descendent. Canalele Fibonacci reprezintă linii importante de rezistenţă şi suport. Acestea reflectă principiul conform căruia trendul nu se dezvoltă uniform, dar are perioade de accelerare şi încetinire.

100% Forex - Învățăm și câștigăm