ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI)

Figurile variabile aplicate pentru Forex

Figurile variabile — modele de preţ, care pot fi de inversare a direcţiei trendului şi de continuare

Dreptunghi (Rectangle) în Forex

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) rectangle

Figura de mai sus este cunoscută ca Dreptunghi. Ea reflectă perioada de consolidare. Aceasta este o figură cu caracteristici duble. În funcţie de etapa de evoluţie a trendului şi perioada de formare a acesteia, se poate preciza rolul ulterior (al figurii de inversare sau de continuare).

Caracteristicile figurii:

• Prezenţa a două nivele puternice;

• Poziţia se deschide în punctul de străpungere. Ţinta profitului o reprezintă înălţimea figurii. Stop Loss se stabileşte mai jos sau mai sus de nivelul străpuns.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) rectangle chart

În fig. 58 este prezentat un Dreptunghi format pe graficul forex USD/CHF de 4h, în perioada 07.08.2007 — 10.08.2007. În cazul exemplificat, evoluţia ascendentă continuă şi după formarea figurii.Dreptunghiul poate fi interpretat şi ca altă figură: de exemplu, dacă ne întoarcem la modelul Vârf Triplu şi la graficul analizat AIG, atunci vom observa că o asemenea figură poate fi interpretată ca Pătrat. În acest caz, Dreptunghiul constituie un semnal de inversare direcţiei trendului.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) diamond pattern

Figura Diamant (fig. 59) se formează ca un Triunghi Crescător, care trece în Triunghi Simetric. Regulile acestui model se bazează pe cele ale Triunghiului Simetric.

Caracteristicile figurii:

• Formarea Triunghiului Crescător;

• Prezenţa a 4 puncte pentru formarea Diamantului;

• Momentul deschiderii tranzacţiei, ţinta profitului şi nivelul Stop Loss se determină după regulile Triunghiului Simetric;

• Volumul de tranzacţionare scade iniţial — la formarea triunghiului crescător, apoi creşte treptat. După care scade, confirmând triunghiul simetric. După străpungerea figurii volumele creşte considerabil.

Pe piaţa forex, Diamantul este întâlnit foarte rar, şi este o figură de incertitudine. Acesta poate fi atât de inversare a trendului cât şi de continuare.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) diamond chart

În fig. 60, graficul forex EUR/USD de 4h, pentru perioada 10.10.2006 ‑19.10.2006, este prezentă figura Diamant, care în cazul dat este de inversare a direcţiei. Ţinta profitului, determinată de triunghiul simetric, este atinsă cu exactitate.

Figurile în cifre pentru piața Forex

Analizând figurile, le vom clasifica după gradul de importanţă şi probabilitatea atingerii ţintei pronosticate. Rezultatele se bazează pe cercetările figurilor apărute pe graficele pieţelor financiare (Forex, de acţiuni, futures de mărfuri). Indicatorii pentru unele figuri lipsesc din cauza rarităţii apariţiei acestora.

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) tinte de profit

Figura MSVD în Forex

După mulţi ani de observaţii şi utilizare a figurilor de preţ în tranzacţionarea pe pieţile financiare și forex, s‑au acumulat destul de multe probleme privind influenţa lor asupra pieţei, eficacitatea, probabilitatea etc. Apar întrebări, ca de exemplu: este posibil, oare, determinarea exactă a deschiderii şi închiderii poziţiilor, ţinta profitului prognozat şi alte elemente conform metodologiei propuse? În timp, traderii observă anumite legi, modele de comportament al pieţei, care, dacă vor rezista la testele timpului, pot fi folosite drept noi modele de preţ. Să vorbim acum de un element nou în teoria deja existentă şi să creăm un nou model de preţ, a cărui caracteristică până acum nu a mai fost publicată, pentru a fi mai restrânşi în determinarea ţintei la utilizarea analizei grafice. După cum am menţionat, importanţa figurilor de preţ constă în faptul că acestea oferă ţinte concrete, pe care piaţa le atinge după străpungerea nivelului corespunzător. Aceste ţinte pot fi privite ca puncte de fixare a profitului. Analizând tabelul 1, menţionăm că piaţa, de obicei, nu atinge aceste ţinte 100 %. De ce aşa se întâmplă? Ce se schimbă? Ce face ca piaţa în unele cazuri să nu atingă ţinta, iar în alte cazuri să o depăşească? Răspunsul la aceste întrebări este ascuns în combinaţia complexă a condiţiilor de piaţă şi a timpului când se dezvoltă mişcarea. Va fi, oare, o diferenţă între atingerea ţinte într‑o zi sau în mai multe zile, într‑o săptămână sau mai multe? Răspunsul — DA. În funcţie de timpul după străpungerea unui anumit model, ţinta acesteia de asemenea se deplasează.

Această deplasare poate fi:

• Pozitivă — ţinta se îndepărtează de nivel, potenţialul profit creşte;

• Negativă — ţinta se apropie de nivel, potenţialul profit devine mai mic. Pentru a determina schimbarea ţintei în funcţie de timp şi condiţiile de piaţă, creăm o regulă, cu numele de „MSVD”. Pe scurt, aceasta poate fi formulată în modul următor: schimbarea ţintei de profit în funcţie de timpul trecut de la străpungerea figurii, se determină în funcţie de panta liniei (de suport sau rezistenţă), care a confirmat figura (care a fost străpunsă).

ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI) MSVD

Să ilustrăm cele expuse cu ajutorul unui exemplu. În figura 61 este este prezentată varianta ideală a modelului cap-umeri. În acest fel totul corespunde caracteristicilor deja analizate. Ce impresie rămâne de la ilustrare? Ţinta profitului este distanţa dintre cap şi linia gâtului de la punctul străpuns sau punctul A. Din exemplul nostru observăm că ţinta nu este atinsă 100%, doar aproximativ 85% (punctul B). Aceasta înseamnă că, tranzacţionând după această figură, stabilind ordinul Take Profit şi urmând cu exactitate regulile figurii, ţinta nu va fi atinsă. Rezultă că am interpretat greşit modelul şi suntem martorii unui semnal fals? Această afirmaţie este negativă. Figura este absolut corectă, doar că ţinta profitului s-a deplasat puţin în timp. Cu alte cuvinte, în modelul prezentat, ţinta este în punctual A, dacă mişcarea se va realiza foarte rapid. Cu cât se amână mai mult începutul declinului, cu atât mai mult se va schimba ţinta. În funcţie de viteza de dezvoltare a evoluţiei, ţinta poate fi schimbată de la punctul A spre punctul B. Modelul MSVD reflectă un nou nivel al teoriei referitoare la figurile de preţ, atrăgând atenţia la aşa-numitele ţinte dinamice.

Modelul este simplu de utilizat pe Forex. Pentru determinarea ţintei preţului – este necesară trasarea liniei ţintă înclinată sau o linie MSVD. Această linie este paralelă cu linia a cărei străpungere confirmă figura, şi se trasează la distanţa egală de ţinta clasică, obţinută din figură. Concret, în exemplul nostru (fig. 61), pentru construirea liniei MSVD trebuie efectuaţi următorii paşi:

1. Măsurând înălţimea capului, obţinem distanţa H;

2. Fixăm distanţa H în punctul de străpungere, determinăm punctual A, care reprezintă sfârşitul intervalului H;

3. Trasăm linia ce trece prin punctul A paralelă cu linia gâtului. Deci, linia dinamică a ţintei de preţ este creată. MSVD se construieşte identic, când linia de bază (figura de confirmare) are înclinaţie negativă. La înclinaţia negativă a liniei de bază, linia MSVD de asemenea va avea înclinaţie negativă. Pentru a utiliza figura MSVD trebuie formulate câteva condiţii necesare:

• linia MSVD trebuie să fie paralelă cu linia, a cărei străpungeri confirm figura;

• linia MSVD reprezintă nivel de preţ numai în zona sa de siguranţă. Această zonă este distanţa de la linia – ţintă care este egală cu intervalul de la punctul 1 până la punctul de străpungere. Această distanţă se trasează de la punctul ţintei iniţiale (de la punctul A până la punctul 2). În cazul în care câmpul dinamic al ţintei nu se află între aceste limite, nu mai poate fi considerată una sigură;

• piaţa forex poate să nu ajungă în zona de siguranţă din două motive.

Primul: străpungerea a fost falsă şi evoluţia pieţei forex se dezvoltă în direcţia opusă. Cauza a doua constă în faptul că piaţa se consolidează mult timp după străpungere, pregătindu-se de evoluţie puternică spre ţintă. Cu o probabilitate mare, putem afirma că mişcarea pieţei forex va trece ţinta conform MSVD, şi cea a teoriei clasice;

• linia MSVD nu neapărat trebuie să fie sub un unghi mai mare de 30 de grade (sau mai mic de 330). Aceasta se determină în funcţie de tipul modelului pe care îl alegem. Stabilirea unor figuri ale preţului exclude prezenţa unui unghi mare. În cazul în care acest unghi este mai mare de 30 de grade (mai mic de 330), trebuie doar stabilită ţinta conform modelului clasic sau punctul A din exemplul nostru;

• figura MSVD este validă pentru toate figurile la care poate fi aplicată. Dar, de exemplu, ea nu poate fi folosită pentru modelele vârf dublu şi dreptunghi, deoarece la acestea liniile principale sunt orizontale;

• la unele figuri linia preţului va avea panta pozitivă sau negativă.De exemplu, la modelul examinat H&S linia gâtului poate avea panta atât pozitivă, cât şi negativă, de unde rezultă că linia MSVD va avea o pantă asemănătoare. La alte modele de preţ (ex. triunghiul), în funcţie de direcţia mişcării, această linie va avea o pantă fixă. La evoluţia ascendentă va avea panta negativă, iar la cea descendentă — pozitivă.

Dacă ne întoarcem la tabelul 1, aplicând modelul MSVD pentru determinarea ţintei profitului, indicatorii probabilităţii în ultima parte vor fi mult mai exacţi. Figura MSVD poate fi larg aplicată la diferite tipuri de analiză. În afară de cea grafică, aceasta poate fi utilizată pe forex în analiza valurilor şi analiza proporţională.

Încheiere

Analiza grafică este o necesitate în tranzacţionarea pe pieţele financiare și forex, pentru a ne putea orienta în situaţia curentă a pieţei. Indiferent de ce strategie de tranzacţionare utilizaţi, ca trader permanent sau temporar, cumpăraţi/vindeţi valute, acţiuni sau futures, fiecare zi de lucru în piaţă trebuie să înceapă cu analiza grafică!

100% Forex - Învățăm și câștigăm