ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX

Scopul analizei fundamentale pentru forex constă în determinarea cauzei factorilor care contribuie şi influenţează direcţia pieţei. Din punct de vedere istoric, analiza fundamentală a apărut înainte de analiza tehnică şi mult timp a fost unicul mijloc de cercetare a evoluţiei pieţelor de capital. În practică, o analiza fundamentală calitativă pe forex este mult mai dificil de efectuat decât cea tehnică. Pentru a explica evoluţia unei perechi valutare din punct de vedere al analizei fundamentale, se urmăresc factori clasificaţi după influenţă şi orizontul de timp pe care acţionează. Analiza fundamentală utilizează o mulţime de indicatori ca obiecte de cercetare.

Generalizând, îi putem clasifica în patru categorii:

• indicatori financiari;

• indicatori economici;

• factori politici;

• catastrofe naturale şi ecologice.

A descrie toţi factorii urmăriţi în analiza fundamentală ar fi foarte dificil, de aceea ne vom opri doar la cei esenţiali şi importanţi pentru previziunea cursului valutar.

INDICATORI FINANCIARI PENTRU FOREX (RATA DOBÂNZII şi INFLAŢIA)

Aceştia au o influenţă mare asupra pieţei valutare şi reprezintă una dintre cele mai importante categorii de indicatori utilizaţi în analiza fundamentală. Rata dobânzii şi nivelul inflaţiei într‑un anumit stat sunt direct legate între ele. Rata dobânzii diferă de la o ţară la alta şi se stabileşte de autoritatea superioară de control financiar. În Uniunea Europeană aceasta este Banca Centrală Europeană (European Central Bank), în SUA — Sistemul Federal de Rezervă (FED), în Japonia — Banca Centrală a Japoniei (Bank of Japan), în Marea Britanie — Banca Centrală a Angliei (Bank of England), în Elveţia — Banca Naţională a Elveţiei (Swiss National Bank) etc. Dacă banca centrală reduce rata dobânzii, aceasta înseamnă că dobânda la credite de asemenea scade (pentru consumatorul final creditele devin mai ieftine). Reducerea dobânzii va duce la majorarea cererii şi a numărului de credite acordate, la creşterea mijloacelor băneşti în circulaţie şi, respectiv, la creşterea consumului de mărfuri şi servicii din ţara respectivă. În acelaşi timp, acordarea mijloacelor băneşti la un preţ mai mic va duce la devalorizarea valutei naţionale în raport cu alte valute. În concluzie, reducerea ratei dobânzii într‑un anumit stat influenţează negative valuta natională și va deprecia valoarea monezii respective în piața forex. De asemenea, la o rată a dobânzii mai mare cererea pentru credite scade, bani în circulaţie sunt mai puţini, oamenii preferă să ţină banii în depozite bancare, să obţină profit din dobândă. De aici rezultă că majorarea ratei dobânzii are o influenţă pozitivă asupra monedei naţionale. Din cele expuse mai sus apare întrebarea: care este raportul optim între rata dobânzii şi inflaţie pentru a menţine stabilitatea monedei naţionale? Presupunem că într‑un stat inflaţia este mai mare decât rata dobânzii, deci depozitele bancare devin neatractive, deoarece banii se devalorizeză mai mult decât se câştigă din dobândă. Cu alte cuvinte, consumatorul alege să cheltuie banii pe mărfuri sau servicii. O asemenea variantă ar fi dăunătoare pentru economie. O situaţie similară, dar cu ritm mai lent, este atunci când rata dobânzii şi inflaţia sunt la acelaşi nivel. Dar şi această variantă duce la circulaţia mărită a banilor şi va avea un efect negativ asupra valutei naţionale. Varianta ideală pentru economia ţării este când rata dobânzii depăşeşte puţin procentul inflaţiei.

Rata dobânzii (%) > Inflaţia (%)

O influenţă importantă asupra pieței forex o au şi ratele dobânzilor la Titlurile de Stat (Bonurile de Tezaur) pe termen lung. Majorarea venitului din Titlurile de stat are o influenţă pozitivă asupra valutei ţării şi invers — reducerea dobânzii la acestea are o influenţă negativă. Să analizăm un exemplu. Dacă veniturile din Bonurile de Tezaur în SUA cresc, în timp ce în Japonia rămân neschimbate, aceasta va impinge investorii să cumpere titlurile de valoare americane în loc să cumpere active similare de provenienţă japoneză. O astfel de schimbare a ratei dobânzii la titlurile de valoare ar influenţa pozitiv economia americană, deoarece un număr mare de investitori vor investi capitalul în SUA, şi pentru aceasta ei vor fi nevoiţi să cumpere dolari americani, ceea ce, la rândul său, va face valuta americană mai solicitată, deci va creşte valoarea ei raportată șa alte valute ale pieței forex.

INDICATORI ECONOMICI PENTRU PIAȚA FOREX

Indicatorul economic este orice indicator care reflectă situaţia economic a unei ţări şi influenţează, direct sau indirect, evoluţia monedei naţionale. Cunoaştem o mulţime de indicatori economici. Indiscutabil, Produsul Intern Brut (PIB, engl. GDP, Gross Domestic Product) este unul dintre cei mai importanţi indicatori economici:

GDP=C+I+G+T, unde:

GDP — Gross Domestic Product (PIB ‑Produs Intern Brut);

C — Consumption (consum);

I — Investments (investiţii);

G — Government Expense (consumul statului);

T — Trade Balance (balanţă comercială).

Balanţa comercială este egală cu diferenţa dintre exportul şi importul unui stat:

T = Export – Import

Creşterea PIB‑ului are o influenţă pozitivă asupra monedei naţionale a statului. Un PIB mai mare înseamnă producţie, consum, circulaţia capitalului şi interes crescut din partea investitorilor, iar de aici — şi cererea pentru moneda naţională. Aceasta întăreşte poziţiile monedei naţionale faţă de valutele altor ţări. În mod identic, scăderea PIB‑ului are influenţă negativă asupra monedei naţionale raportată față de alte monede ale pieței forex.

Alţi indicatori economici sunt:

• şomajul (unemployment)

• profitabilitatea capitalului (profitability)

• indicele preţurilor de consum (CPI)

• indicele preţurilor industriale (PPI)

• încrederea consumatorului (consumer confidence)

• nr. de noi locuri de muncă în domenii non‑agricole (Nonfarm Payrolls)

• nr. construcţiei de case (housing construction) etc.

Orice schimbare a indicatorilor enumeraţi, influenţează în diferită măsură cursul valutar. Dacă are loc o schimbare pozitivă, influenţa este şi ea pozitivă, iar dacă este negativă şi influenţa este negativă. În ultimii ani, de asemenea, se observă o intensificare a influenţei burselor asupra piețelor forex dar si invers. Această influenţă se observă în SUA, exemplu fiind principalul indice bursier Dow Jones Industrial Average (DJIA). Majoritatea companiilor cotate îşi desfăşoară activitatea la nivel internaţional, de aceea cursul redus al dolarului favorizează dezvoltarea lor şi duce la creşterea exportului. Dacă, însă, se observă o creştere puternică a economiei naţionale, cum a fost în a doua jumătate a secolului trecut, odată cu majorarea valorii indicilor, observăm creşterea valorii dolarului. În acest caz, companiile câştigă din creşterea vânzărilor pe piaţa internă.

O importanţă mai mică, dar totuşi însemnată, o au şi alţi indici ai pieţelor bursiere din SUA: NASDAQ şi S&P500. Aceeaşi dependenţă este caracteristică şi pentru Europa, unde cei mai importanţi sunt indicii bursieri ai Germaniei.

Indicele bursier al Marii Britanii (FTSE 100) la fel are o influenţă asupra lirei, deşi nu atât de semnificativă. Datorită faptului că statul este orientat către export, în Japonia observăm următoarea dependenţă: când yenul scade, aceasta favorizează exportul şi valoarea acţiunilor companiilor japoneze creşte, paralel creşte şi indicele principal al bursei japoneze — Nikkei 225.

Există o legătură între evoluţia cursurilor a două sau mai multe perechi valutare din forex. E mai uşor de urmărit această dependenţă între valutele europene şi dolarul SUA. Din cauza apropierii geografice şi economice a Marii Britanii de ţările europene, când euro scade faţă de dolar, lira de asemenea are o evoluţie descendentă. Aceeaşi dependenţă o observăm şi la valutele asiatice.

FACTORI POLITICI ŞI INFLUENŢA ŞTIRILOR PE FOREX

Stabilitatea politică reprezintă o cauză importantă, dar nu întotdeauna suficientă, pentru consolidarea evoluţiei ascendente a unei valute. De regulă, fluctuaţii importante în evoluţia trendului apar înaintea alegerilor prezidenţiale sau parlamentare. Din cauza incertitudinii derulării următoarelor evenimente, majoritatea participanţilor din piaţă preferă să închidă poziţiile şi să aştepte stabilizarea pieţei. În general, instabilitatea politică are influenţă dăunătoare asupra monedei naţionale şi duce la devalorizarea acesteia. Reacţia pieţei la publicarea diferitelor ştiri economice, financiare şi politice este cercetată pe larg, dar, cu regret, până acum nimeni n‑a reuşit descrierea concretă a influenţei unei ştiri asupra evoluţiei trendului. Cauzele acestui fapt sunt multiple, dar cel mai important de subliniat aici este că o singură ştire, indiferent de importanţa ei, nu poate schimba direcţia trendului pe termen lung. Deseori întâlnim cazuri când marile instituţii financiare şi unii investitori cunoscuţi „aruncă” intenţionat o anumită ştire (uneori incredibilă), pentru a influenţa evoluţia cursului valutar. Există multe cazuri când reacţia la o ştire a avut loc cu mult înainte de momentul în care aceasta a fost publicată. Cel mai frecvent aceasta are loc când se aşteaptă ştirea despre rata dobânzii Băncii Centrale Europene sau Britanice, deoarece poziţia preşedintelui băncii centrale sau a majorităţii membrilor din conducere este cunoascută din timp, la fel şi starea reală a sistemului financiar. Aşa a apărut cunoscuta frază: „Cumpără zvonuri, Vinde fapte” (Buy the Rumors, Sell the News). Se are în vedere că efectul produs de ştire trece mai repede decât apariţia acesteia. Cel mai des reacţia la o ştire fundamentală se exprimă printr‑o fluctuaţie nesemnificativă a trendului (fig. 20).

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX news

La apariţia unui zvon sau a unei ştiri, pe piaţă apar participanţi care caută să obţină profit din aceasta (sau să evite pierderi în viitor). Dacă trendul este descendent, iar ştirea pozitivă, traderii încep să cumpere valută, dar într‑un anumit moment efectul ştirii este insuficient pentru schimbarea trendului, după care preţul revine în direcţia sa iniţială. Cauza rezultă din faptul că piaţa valutară este influenţată de factori la o scară mult mai mare. Reacţia este identică şi pentru trendul ascendent la apariţia ştirilor negative. Un alt exemplu de influenţă a ştirilor asupra evoluţiei trendului este prezentat în fig. 21.

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX stiri

În cazul în care piaţa se află în flat (evoluţie laterală) şi se publică o anumită ştire, apar şi participanţi care încearcă să profite de situaţie. Deoarece piaţa forex este într‑un echilibru relativ, preţul creşte brusc pe o perioadă scurtă de timp până la nivelul în care se intensifică reacţia inversă a pieţei, şi apoi revine la valoarea precedentă de echilibru, înainte de aceasta desenând un zig‑zag. Al treilea caz posibil: când piaţa se află în flat, la apariţia unei ştiri preţul creste sau scade, după care piaţa intră din nou în echilibru, dar la un alt nivel (fig. 22 şi 23).

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX news2

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX news 3

Trebuie să menţionăm încă o influenţă posibilă a ştirilor asupra instrumentelor pieței forex, când avem un trend ascendent şi apare o ştire pozitivă, sau când în timpul unui trend descendent apare cea negativă. Aici observăm accelerarea evoluţiei preţului în direcţia pe care o urma până la publicarea ştirilor. Acest caz este cunoscut sub denumirea de impuls din inerţie.

CALAMITĂŢI NATURALE, CATASTROFE ȘI INFLUENȚA LOR PENTRU FOREX

Firesc, influenţa acestora asupra cursului monedei naţionale este negativă. Cu cât cataclismul natural este mai puternic, cu atât este mai negativă influenţa lui asupra situaţiei economice.

Drept exemplu poate servi cutremurul din Japonia la sfârşitul lunii iulie 2007. Acesta a avut o influenţă negativă asupra economiei, afectând în special sectorul auto — Japonia în această ramură ocupă locul doi în lume. După cutremur, cele mai mari companii Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi şi Honda au anunţat stoparea temporară sau definitivă a producţiei unor automobile, din cauza unor deteriorări serioase ale utilajului din fabrică. Cea mai mare staţie electrică din lume „Tokyo Electirc Power” a anunţat încetarea activităţii pentru o perioadă nedeterminată. Reacţia indicelui bursier al Japoniei Nikkei‑225 la factorii enumeraţi, desigur, a fost foarte negativă, iar yenul, comparativ cu alte valute, a pierdut din atractivitate pentru investori.

100% Forex - Învățăm și câștigăm